Zimní semestr 2017-18

 

BcA.

I. ročník

1) celofakultní projekt Hra jako stimul lidského bytí

2) projekt hra - logo a manuál 

 

Požadované výstupy ke každému projektu:

- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"

- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz

 - ad projekt 1) 1ks  manuál – výtisk 

- ad projekt 2) 1ks fyzický model v měřítku (maketa nebo funkční model)

 

 

II. ročník

1) celofakultní projekt Hra jako stimul lidského bytí

2) papírový nábytek – dopracování projektu z předchozího semetru s důrazem na prototypování a doplnění o spolupráci s ADD

3) design s využitím odpadu z průmyslových činností


 Požadované výstupy ke každému projektu:

- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"

- 1ks fyzický model v měřítku (maketa nebo funkční model)

- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz

 

III. ročnik

1) celofakultní projekt Hra jako stimul lidského bytí

2) papírový nábytek – dopracování projektu z předchozího semetrus důrazem na prototypování a doplnění o spolupráci s ADD

3) individuální úkol směřující k Bc. práci


 Požadované výstupy ke každému projektu:

- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"

- 1ks fyzický model v měřítku (maketa nebo funkční model)

- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz

 

MgA.

I. ročník

1) celofakultní projekt hra

2) papírový nábytek – projekt s důrazem na prototypování a spolupráci s ADD
 
3) soutěž na informační a navigační systém města Herské Hradiště - dle zadání vyhlašovatele - spolupráce s ADD
 
 Požadované výstupy ke každému projektu:
- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"
- 1ks fyzický model v měřítku (maketa nebo funkční model)
- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz

 

II. ročnik 

1) celofakultní projekt hra

2) papírový nábytek – dopracování projektu z předchozího semetru s důrazem na prototypování a doplnění o spolupráci s ADD

3) individuální úkol směřující k diplomové praci
 
 Požadované výstupy ke každému projektu:
- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"
- 1ks fyzický model v měřítku (maketa nebo funkční model)
- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz
 

 

ZADÁNÍ TÉMATU HRA NA ATELIÉRECH FMK