Letní semestr 2018

BcA.

I. ročník
 
1) POPAI student Award
2) cena Františka Crháka
3)“světlo“

Požadované výstupy ke každému projektu:
- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"
- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz
- fyzický model (maketa nebo funkční model)
- ad projekt 1) podání přihlášky do soutěže

 

 II. ročnik 
 
1) POPAI student Award
2) projekt designu herny Malý Zlín (KMZ)
3) “světlo“

Požadované výstupy ke každému projektu:
- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"
- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz
- fyzický model (maketa nebo funkční model)
- ad projekt 1) podání přihlášky do soutěže


  III. ročnik
 
1) POPAI student Award
2) osobní portfolio

 Požadované výstupy ke každému projektu:
- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"
- 1ks fyzický model v měřítku (maketa nebo funkční model)
- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz
  - ad projekt 1) podání přihlášky do soutěže


MgA


I. ročník 
1) POPAI student Award
2) satoshi labs - bitcoin trezor
3)úkol směřující k diplomové práci


Požadované výstupy ke každému projektu:
- 1ks poster 700x1000mm na výšku, nalepený na tvrdé podložce např. "Kappa"
- poster a prezentace ve formátu .pdf umístěná na www.23design.cz
- fyzický model (maketa nebo funkční model)
- ad projekt 1) podání přihlášky do soutěže


II. ročník 
1) diplomová práce