(2016/2017)
Ilustrace tuší, zpracovaná i kolorovaná dál digitálně.

další práce