(2015/2016)
Tvorba jednotného vizuálního stylu festivalu Bonjour Brno pro rok 2016.

další práce