(2011/2012)
Vytvorenie detskej didaktickej pomôcky/ hry pre spoločnosť Benjamin.

další práce