(2017/2018)
Redizajn obalu pre Kočičí jazýčky v dvoch variantách, pre deti a pre dospelých.

další práce