(2019/2020)
Stěžejní inspirací mé série se stal počítačový program Manim, který se tradičně používá k vizualizaci matematických algoritmů a funkcí. Data vzniklá při práci s umělou inteligencí sloužila jako vodítka u vzniku tvarosloví jednotlivých šperků

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce