(2011/2012)
Vytvorenie darčekových, propagačných predmetov pre kultúrne centrum Palác Akropolis.

další práce