(2016/2017)
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie sady obalov — peňaženiek, ktoré predstavujú alternatívny prístup k danej problematike. Ponúkam atypický materiál spojený s originálnym tvaroslovím. Snažil som sa osloviť mladšiu ale aj staršiu generáciu mužov, ktorí majú záujem obohatiť sa zaujímavým doplnkom. Materiálom je EVAC, ktorý zvláda namáhanie a bežné používanie, v podobe peňaženiek sa nevyskytuje. Snažím sa využiť jeho vlastnosti, ktoré ma podnecovali k zlepšovaniu produktu. K materiálu sa dostávam ako k odpadovému, čiže pozadie výroby má čiastočne eokologického ducha.

další práce