(2018/2019)
Originální houpací stolička vytvořená z plochy jednoho metru čtverečního. Materiálem je MDF deska šířky 10mm. Spojovacím materiálem nejsou pouze pvrky z desky ale i novodurová trubka, která prochází bočními deskami. Uvnitř této trubky se nachazí závaží v podobě betonářského štěrku.

ke stažení tisková kvalita

další práce