(2019/2020)
Ateliér digitální design ve virtuální realitě. Na základě přibližně 200 fotek jsme pomocí fotogrametrie vytvořili 3D model místnosti. Následně jsme navrhli hotspoty, které nastiňují čím se ateliér zabývá, co se zde vyučuje a jak vypadá život digitálních designerů na UTB. Například skrze virtuální okna je možné nasát atmosféru erasmů a ateliérových akcí v zahraničí. Na TV je možné shlédnout krátká videa, která ukazují zaměření ateliéru. Interaktivní stěna s plakáty je výběrem nejlepších studentských prací.