(2018/2019)
Našim hlavným cieľom bolo pretvorenie procesu inicializácie na jednoduchší, zrozumiteľnejší a rýchlejší systém, ktorý bude pohodlný pre užívateľa bez ohľadu na jeho vek, alebo technologické znalosti. Pred vytvorením vlastnej informačnej architektúry onboardingu pre Trezor sme zhodnotili existujúce riešenie, pri čom sme objavili niekoľko závažných i nepatrných chýb či rozporov naprieč celým procesom zavádzania zariadenia. Pri tvorbe vlastnej informačnej architektúry sme sa zamerali na logickú postupnosť jednotlivých krokov a vymedzenia rolí počítača a zariadenia. Celý onboarding proces sme rozdelili do troch častí: inicializácia (kde dochádza k aktualizácií zariadenia), vytvorenie účtu a záloha, ktorú sme oproti predchádzajúcemu riešeniu označili ako dobrovoľnú. Ďalej sme pracovali s konceptom jednotných potvrdzovacích obrazoviek a ich umiestnenia v rámci procesu zavádzania zariadenia. Jednotlivé kroky sme navrhli a usporiadali tak, aby korešpondovali s aktuálne používanou webovou aplikáciou Trezor Wallet. Výsledkom je pre užívateľa pohodlnejšie a zmysluplnejšie zavedenie nového zariadenia. Zároveň sme znížili počet krokov z pôvodných 26 na 20 a teda proces citeľne skrátili. Vytvorenie logickej štruktúry a vzájomnej nadväznosti obsahu celého procesu nám dalo správny smer pre vytvorenie základného wireframu. Jeho vizualizácia nám pomohla riešiť predtým nepovšimnuté problémy ako rozmiestnenie funkčných prvkov, kľúčových textov či tlačidiel. V tomto procese sme sa rozhodli vyriešiť i chybné kroky postupu inicializácie a teda pridali sme ich riešenie do hotového konceptu. Navigáciu uživateľa sme založili na intuitívnej komunikácii tlačidiel a obsahu. Zadávanie a opakovanie pinu sme radikálne zmenili - odstránili sme potrebu klávesnice. Zároveň sme urýchlili samotný proces a vylepšili jeho zabezpečenie v prípade neželaného sliediča.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita