(2020/2021)
Osobní interaktivní stránka. Návštěvníci jsou vyzváni k jednoduché kreativní hře, kde můžou libovolně kreslit na obrazovku a jejich tahy ožijí a dají se do pohybu.

další práce