(2020/2021)
S neustálym vývojom a tempo akým sa inovácie zvyšujú s nami rastie aj strach, strach z neznámeho. Prijímanie nových technológií je u dospelých vo všeobecnosti o niečo pomalšie a niektorí seniori ich nikdy nemusia prijať. Potrebujeme mať určite istoty a všetko nové, nepoznané predstavuje hrozbu. Strach z nového je prirodzený, je to inštinkt, ktorý má za úlohu nás chrániť. Preto táto práca nemá za úkol bojovať proti strachu alebo neistotám, ale uvedomiť si, že tieto neistoty tu sú, vždy boli a aj budú a naučiť sa ich tolerovať, vidieť v nich príležitosť.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce