(2008/2009)

vizuální styl firmy LET - Aircraft Industries 

další práce