(2010/2011)

Tato práce se zaměřuje na komplexní řešení jednotného vizuálního stylu klientských sportovních akcí (tzv. eventů) bankovní společnosti ČSOB. Předmětem jednotné komunikace sportovních akcí (turnajů) je návrh modifikovatelného vizuálního stylu, jenž je aplikován na tiskových materiálech, venkovních plochách, na webu a má své vyuţití i pro další interaktivní média a komunikaci. Cílová skupina daných akcí je významná a VIP klientela společnosti ČSOB. V teoretické části práce je popsán význam tohoto způsobu komunikace se zákazníky, úloha a účel jednotné vizuální identity s vysvětlením její aplikace na výše zmíněná média. Tyto poznatky jsou v další (praktické) části práce shrnuty a aplikovány. Součástí prezentace návrhů je názorná ukázka komplexního řešení komunikace s jednotnou vizuální identitou.

 

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce

Responsive design

Responsive design

(web, 2012/2013)
7 MATERIÁLŮ

7 MATERIÁLŮ

(ostatní, 2012/2013)
Hlava-Statu.cz

Hlava-Statu.cz

(web, 2012/2013)
e-Book

e-Book

(ostatní, 2010/2011)
Kresby

Kresby

(ilustrace, 2008/2009)
Sítotisk

Sítotisk

(ostatní, 2008/2009)