(2017/2018)
Redizajn obalu ,,Kočičí jazýčky,, pozostávajúci z 3 obalov, dva detské ktoré sa napájajú a jeden retro pôsobiaci obal pre dospelých.

další práce