(2017/2018)
Návrh microsite v spolupráci s Českým rádiom » WAVE . Microsite je priamo určená pre podcast od Jana Sedmidubského » Pavel Tigrid » VELÍM SI SÁM, slúži ako prehrávač podcastu pri čom užívateľ má možnosť pri posluchu hrať jednoduché hry odvodené z obsahovej stránky podcastu.

další práce

. V O D A .

. V O D A .

(ostatní, 2016/2017)
. E N C O U N T E R .

. E N C O U N T E R .

(2015/2016)