(2019/2020)
Krátky surrealistický film z prostredia orlických hôr inšpirovaný zvukmi prírody aj neprírody, ktoré sme počas našich ciest počuli a scénami, ktoré sme si na asfaltových cestách, a trávnatých lúkach predstavili.

další práce

Parte

Parte

(typografie, 2019/2020)
Metalové logo

Metalové logo

(typografie, 2019/2020)
Obal vynilu

Obal vynilu

(typografie, 2019/2020)
FoodPrint

FoodPrint

(vizuální styl, 2018/2019)