(2010/2011)

Experimentální volný úkol.

Tématem e-booku je pohádka O Jeníčkovi a Mařence, která je v rámci něj rozdělena do tří základních úrovní: I. úroveň pro děti, kterým čtou rodiče, II. úroveň pro děti, které se učí číst a III. úroveň pro větší čtenáře.

Grafické zpracování i forma vyprávěcího jazyka je přizpůsobena věku čtenáře, respektive konkrétní úrovni. Detailně jsem se věnovala zpracování II. úrovně, kdy jsem navrhla sérii ilustrací pro tuto pohádku v kombinaci s textem.

další práce