(2020/2021)
Design webu vlastného portfólia, s animáciou loga zhrňujúcou moju tvorbu.

další práce