(2018/2019)
Jako svou presentaci pro portfolio jsem zvolila návrh webu. Ispirovala jsem se webovými animacemi v kombinaci s ilustrací a scrollovacími efekty.

ke stažení tisková kvalita

presentace

další práce