(2013/2014)
Tento projekt byl vytvořen jako studentská klauzurní práce. Tématem bylo Rok české hudby — volné téma. Design vytvořila Veronika Nováková z ateliéru Vizuální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce je MgA Bohuslav Stránský. Termín odevzdání 31. ledna 2014. Technicky zpracoval Antonín Hackenberg z Univerzity Hradec Králové. 
Webová stránka je responsivní na různé typy zařízení a je také optimalizována pro různé prohlížeče. Do budoucna bychom chtěli rozšířit jazykové mutace a dodělat všechny články o osobnostech a umělcích.

 

další práce