(2016/2017)
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie sady obalov — peňaženiek, ktoré predstavujú alternatívny prístup k danej problematike. Ponúkam atypický materiál spojený s originálnym tvaroslovím. Snažil som sa osloviť mladšiu ale aj staršiu generáciu mužov, ktorí majú záujem obohatiť sa zaujímavým doplnkom. Materiálom je EVAC, ktorý zvláda namáhanie a bežné používanie, v podobe peňaženiek sa nevyskytuje. Snažím sa využiť jeho vlastnosti, ktoré ma podnecovali k zlepšovaniu produktu. K materiálu sa dostávam ako k odpadovému, čiže pozadie výroby má čiastočne eokologického ducha.

další práce

Diploma_test

(ostatní, 2017/2018)
6,15

6,15

(produktový design, 2017/2018)
Just Coffee

Just Coffee

(design obalů, 2017/2018)
lolly

lolly

(produktový design, 2016/2017)
RasPan

RasPan

(produktový design, 2015/2016)
Makeup&game

Makeup&game

(2015/2016)
Motion grafika

Motion grafika

(2015/2016)
Búdka pre kačky

Búdka pre kačky

(ADE, 2013/2014)
TAKE AWAY

TAKE AWAY

(ADE, 2013/2014)