(2009/2010)

Kryptografia alebo šifrovanie je náuka o metódach utajovania zmyslu správ prevodom do podoby, ktorá je čitateľná len so špeciálnou znalosťou. Slovo kryptografia pochádza z gréčtiny  – kryptós je skrytý a gráphein znamená písať. Niekdy je pojem obecnejšie používaný pre vedu očomkoľvek spojenou so šiframi ako alternatíva k pojmu kryptológia. Kryptológia zahrňuje kryptografiu a kryptoanalýzu, alebo lúštenie zašifrovaných správ.

Tajomstvo dekódovania šifri spočíva v tom, že papier odkloníme o takmer pravý uhol
prižmúrením oka prečítame text.
 

další práce

Klauzurní práce

Klauzurní práce

(ADE, 2010/2011)
Klauzurní práce

Klauzurní práce

(ADE, 2010/2011)
atelier 3D

atelier 3D

(ADE, 2009/2010)
obal

obal

(ADE, 2009/2010)
Půjčky

Půjčky

(ADE, 2009/2010)
typo

typo

(ADE, 2009/2010)
zápalky

zápalky

(ADE, 2009/2010)
Washington

Washington

(ADE, 2009/2010)
ibalgin

ibalgin

(ADE, 2009/2010)
obálka

obálka

(ADE, 2009/2010)
party set

party set

(ADE, 2009/2010)
otvarak

otvarak

(ADE, 2009/2010)
kořenky set

kořenky set

(ADE, 2009/2010)
beletria

beletria

(ADE, 2008/2009)
A3D

A3D

(ADE, 2008/2009)
tablet

tablet

(ADE, 2008/2009)
vajka

vajka

(ADE, 2008/2009)