(2017/2018)
Zpracování tématu můj časopis v hodinách typografie. Rozhodl jsem se zaměřit na téma surfingu. Časopis je postaven na dominanci fotek doplněných jednoduchým a čistým textem.

další práce