(2017/2018)
Hlavním cílem této práce bylo vytvořit interaktivní mapu pro web UTB, která by fungovala jak v digitální formě na webové stránce, tak v tištěném médiu. Ve svém konceptu jsem použil lineární vektorovou kresbu v křivkách, která vyobrazuje jednotlivé budovy kampusu univerzity. Grafika je plochá a výborněfunguje jak v digitální, tak v tištěné podobě.

ke stažení tisková kvalita

další práce