(2017/2018)
Papírové křeslo Wheep je výsledek společné práce s ateliérem Produktového designu. Po konzultaci s autorkou jsme se rozhodli kromě navrhnutí vizuálního stylu o výstup ve formě výstavního katalogu produktu s použitím rozšířené reality.

další práce