(2020/2021)
Hlavnou témou tohto projektu je kolektíva pamäť a jej formovanie skrz ústne podanie a príbehy. Múdrosti a skúsenosti starších ľudí idú v dnešnej dobe do pozadia kvôli novým technológiám. Vždy ma bavilo počúvať príbehy starších, najmä dedka a babky. Preto vzniklo autorské dielo, ktorým cieľom je zblíženie sa, komunikácia a vytvorenie digitálnej stopy, pamätí pre ústrednú postavu tohto diela, ktorou bola moja babka. Webová stránka obsahuje 14 nahrávok príbehov z prostredia dediny.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita