(2020/2021)
Návrh uživatelského rozhraní jednotného portfolia Fakulty multimediálních komunikací. Mé řešení se snaží výrazně ulehčit uživateli navigaci skrze jednotlivé fakulty, a zároveň co nejlépe prezentovat práce studentů. Hlavním komponentem na webu je jednotná navigace pro portfolia atelierů, která ulehčuje navigaci na webu. Minimalistické rozhraní záměrně ustupuje vystaveným pracím tak, aby co nejlépe vynikly. Web je založen na rešerši, personách, informační architektuře a wireframech, které se v průběhu semestru testovali.

další práce