(2020/2021)
Výstupem práce je hra ve virtuální realitě, která zkoumá možnosti storytellingu v imerzivním prostředí. Teoretická část popisuje použité technologie a postupy pro tvorbu virtuálních zážitků. Praktická část slouží jako dokumentace autorova výstupu a může být použita jako návod pro tvorbu imerzivních zážitků v Unity. Cílem práce je umožnit hráči prožít cestování do vzdálených světů.

ke stažení tisková kvalita

další práce