(2017/2018)
Jedná se o responzivní webové stránky poskytující informace o nabídce webových služeb a jejich poskytovateli. Web obsahuje axonometrické vektorové ilustrace reagující na pohyb návštěvníka po stránce díky knihovně pro JavaScript ScrollMagic. Web dále obsahuje formulář pro vytvoření "balíčku služeb", který slouží jako pomoc návštěvníkovi definovat své požadavky a uskutečnit první kontakt s poskytovatelem služeb Puzzle-Webs. Na stránkách nechybí stránka s referencemi, popisnou stránkou a kontaktními informacemi.

ke stažení tisková kvalita

další práce