(2018/2019)
Téma k bakalářské práci je zvoleno jako „Recyklovaný design“. Má semestrální příprava tak spočívala především v hledání, co vše jde označit za recyklovaný design. Cílem bylo vymezit si okruh, ve kterém se budu pohybovat, jelikož jde o bezednou studnu variací, možností a cest. Důležité je zmínit, že recyklace znamená i recirkulaci, tedy opakovaný cyklus. Toto označení můžeme nacházet nejen v oblasti znovuvyužitých materiálů, ale i ve spoustě dalších oborů. Například v biologii cykly života, dále v geologii, geografii, ekonomii, klimatologii, informatice a spoustě dalších. Ve výtvarném umění může cyklus vyznačovat opakované náměty, materiály.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce