(2017/2018)
Grafický návrh časopisu, sazba

další práce