(2019/2020)
Celkový koncept je navržen tak, aby vhodně zapadl do současného vizuálního stylu Českého rozhlasu. „Příběh longreadu“ podporují animace spouštěné na základě posunovaní se stránkou. Longread má k dispozici postranní výsuvný panel obsahující náhled veškerých médií, které daná stránka / longread obsahuje. Uživatel si tak může snadně zobrazit jen mezi audio / video / anketa / a nebo se svižně pohybovat v rámci obsahu celého longreadu a vyhledat si pouze požadované informace či se naopak rychle vrátit tam, kam potřebuje. Během čtení (nastaveno na 35 % přečteného obsahu) se automaticky zobrazuje pop-up okno s upozorněním na anketu, jež se vztahuje k danému tématu / longreadu. Stránku jsem vytvořil v nástroji Webflow– reálně funguje na webové adrese https://irozhlas.webflow.io/ (prozatím optimalizováno pouze pro 15' display a iPhone X, XS).

https://irozhlas.webflow.io/ 15' Display nebo iPhone X, XS

další práce