(2010/2011)

Můj koncept vizuálního stylu konference designu na hranici, který nesl podtitul “Hranice - rozhraní - hra”  prošel dlouhým vývojem. Hlavní ideou vizuálního stylu je rastr, který znázorňuje pomyslnou hranici mezi reálným a mediálním světem bodů a pixelů na obrazovce, které můžeme vidět jiným pohledem než jsme zvyklí.

další práce