(2019/2020)
Redesign identity náboru hrdinov, ten organizuje nábory mladých ľudí do registra darcov kostnej drene. Nové logo predstavuje štít, ktorý symbolizuje ochranu ale zároveň aj srdce. Ilustrácie symbolizujú statočného a silného človeka (hrdinu), ktorý sa využíva vo všetkých hlavných častiach identity. Vizuál sa snaží osloviť cieľovú skupinu tejto organizácie, ktorá je stará 18-35 rokov. Pôvodná farebnosť ostala ponechaná, ale upravila som odtieň aby farby pôsobili modernejšie a čistejšie.

další práce