(2019/2020)
V mojom designe na hranici som používala nedokonalé ilustrácie a 3D dokreslenie písmen. Hlavným prvkom je busta, ktorá zobrazuje prvky s ktorými stretol každý designer. Oranžová je hlavnou farbou ktorá je doplnená o sivý grain. Logo je skratkou pre "Dizajn na hrane, za hranou, na hranici." Ktorej pravý potenciál je ukázaný v animácii, ktorá sa dá použiť na sociálnych sieťach.

další práce