(2019/2020)
Obalový design zázračného doplnku stravy s názvom Eksari. Snažila som sa o vytvorenie chladne pôsobiaceho designu ktorý evokuje Sibír. Design je postavený na topografických čiarach zo Sibíra, ktoré znázorňujú čistú energiu.

další práce