(2019/2020)
Vytvorila som tento návrh pre Janáčkovu fontánu v Brne. Hlavnou témou môjho dizajnu sú čiary, či už vertikálne alebo horizontálne. Celou fontánou prechádza kreslená čiara, ktorá vedie diváka celým návrhom. Otvára a zakončuje celú projekciu.

další práce