(2016/2017)
Redizajn vizuálnej identity Zlínskeho hokejového klubu. Ich hlavným symbolom je baran, ktorého som použila v logu a štylizovala ho z profilu kvôli jedinečnej kompozícií ktorú tvar jeho hlavy vytvára.

další práce