(2017/2018)
Dopravný radič Siemens Sitraffic sX je výkonné zariadenie určené na ovládanie a kontrolu mestskej dopravy.

další práce