(2016/2017)

ke stažení tisková kvalita

Vizuálna identita pre medzinárodný divadelný festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER na tému Losing groud (zmena hodnôt, strácať pôdu pod nohami). Mojim zámerom bolo vytvoriť abstraktný vizuál, ktorý by metaforicky obsiahol celý rozsah témy festivalu.

Vytvorila som vlastnú typografiu, ktorá sa síce drží základných konštrukčných prvkov ale zároveň je s nimi v rozpore. Písmená sú vsadené do optickej ilúzie, ktorá metaforicky znázorňuje príchod niečoho iného alebo zmenu hodnôt. Písmená tieňujem troma rôznymi textúrami, ktoré znázorňujú rôznorodosť kultúr z ktorých pochádzajú účinkujúci na festivale. Práca je podporená šikmou žltou líniou, ktorá znázorňuje strácanie pôdy pod nohami.

webdizajn

další práce