(2019/2020)
Při návrhu layoutu pro články s delším obsahem tzv. "longread" jsem přemýšlel především nad čitelností a funkčností z hlediska editora. Docílil jsem toho pomocí vytvoření šablon jednotlivých elementů, jako je například vzhled titulků, textu nebo citátů. Do předem vytvořených šablon editor pouze nasází text a vybere vhodné fotografie. O nic více se nestará. Šablona drží jednotný a čitelný vzhled za každých okolností.

ke stažení česky
ke stažení tisková kvalita

další práce