(2017/2018)
Práci na téma písmo v pohybu jsem pojal jako nekončící smyčku, kdy jedno písmeno vychází z toho druhého a navzájem se překrývají. Pořadí jednotlivých písmen je dáno pořadím abecedy.

ke stažení tisková kvalita

další práce